Společnost Zakládání staveb, a.s. , dokončila veškeré práce pro vysunutí tubusu metra ve dně Vltavy

Po krátké přestávce (říjen 2001 - březen 2002) se pracovníci společnosti Zakládání staveb, a. s., vrátili na stavbu metra IV. C1 - podchod Vltavy. Po uzavření a utěsnění břehových jímek (suchých doků) byla prováděna betonáž druhého tunelového tubusu na trojském břehu a od března letošního roku začaly intenzivní práce na dně řeky pro možnost jeho následného vysunutí a stabilizace.

Před zahájením těžby rýhy ve dně řeky byly ve dně osazeny dvojice larsen pro možnost vyvazování plavidel, z nichž měla probíhat těžba. Tyto larseny současně plnily funkci směrových a výškových orientačních bodů. Dále bylo nutné na již nasunutý první tubus osadit ocelové ochranné rámy tak, aby při těžbě lanovými drapáky nedošlo k jeho poškození. Po vytěžení rýhy byla prováděna série kontrolních měření. Pro tyto účely byla použita měřická míra - léra, která byla rýhou postupně posunována za současné výškové kontroly dna potápěči. Na zjištěné rozdíly okamžitě reagovala těžba.

V závěru těžby rýhy bylo možno provést demontáž rozpěrných rámů při současném zatápění břehové jímky (jímek); po vyrovnání hladin byly z čelních stran vytaženy larseny, a tím se obě břehové jímky otevřely pro následné nasunutí druhého tunelového tubusu.

Text: Ing. Jiří Mühl
Foto: Ing. Libor Štěrba

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4Obrázek #5Obrázek #6