Společnost Zakládání staveb, a. s., dokončila hlavní práce na ochraně pilířů č. 8 a 9 Karlova mostu

V červenci 2005 společnost Zakládání staveb, a. s., dokončila jako generální dodavatel hlavní práce na vybudování ochranných obálek kolem dvou pilířů Karlova mostu č. 8 a 9. V současné době (září 2005) probíhají v jímkách ještě sanační práce obkladového zdiva obou pilířů.

Podrobné informace o průběhu opravy této unikátní stavební památky z pohledu nejvýznamnějších účastníků výstavby přinášíme v časopisu Zakládání 2/05, který je k dispozici na těchto webových stránkách. Na tomto místě je k shlédnutí obrazová rekapitulace celého průběhu stavby od listopadu 2004 až do srpna 2005.

Foto: Libor Štěrba

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4Obrázek #5Obrázek #6Obrázek #7Obrázek #8Obrázek #9Obrázek #10Obrázek #11Obrázek #12Obrázek #13Obrázek #14Obrázek #15Obrázek #16Obrázek #17Obrázek #18Obrázek #19Obrázek #20
Foto 1 |
Koncepce ochrany základů pilířů č. 8 a 9 obálkou zasahující až do skalního podloží
Foto 2 |
Půdorys pilíře č. 8 s vyznačením použitých technologií a místa průzkumné sondy
Foto 3 |
Fáze 1 opravy pilíře č. 8
Foto 4 |
Fáze 2 opravy pilíře č. 8
Foto 5 |
Fáze 3 opravy pilíře č. 8
Foto 6 |
Odstraňování zbytků starých konstrukcí a prohlubování dna v okolí pilířů mostu pomocí drapáku
Foto 7 |
Instalace plochých štětovnic ARBED AS 500 délky 4 m s navařenými průchodkami 273/7 mm
Foto 8 |
Vibrování plochých štětovnic strojem SENNEBOGEN SM 15 s vibrátorem ICE 230
Foto 9 |
Zavibrované ploché štětovnice ARBED AS 500 s navařenými průchodkami prům. 273/7 mm tvořily první část nově vytvářené ochranné obálky
Foto 10 |
Provádění sloupů tryskové injektáže z pontonového soulodí pod obloukem Karlova mostu soupravou Hütte 200/2
Foto 11 |
Dokončovací práce při uzavírání ochranné obálky a utěsnění prostoru pro kopanou sondu u pilíře č. 8
Foto 12 |
Předvrtávání otvorů průběžným šnekem soupravou Soilmec SR 12 pro následné vibrování štětovnic Larssen IIIn
Foto 13 |
Vibrování štětovnic Larssen IIIn bezresonančním vibrátorem ICE RF 18 na nosiči RDK 300 z jeřábového člunu Jantar
Foto 14 |
Uzavřená obálka ze štětovnic Larssen IIIn v přední části pilíře po částečném vyčerpání
Foto 15 |
Výztužné trubky 194/10 mm před zavrtáváním systémem TUBEX do sloupů tryskové injektáže
Foto 16 |
Dotěsňování přechodu mezi štětovou stěnou okolo zhlaví pilířů a ochranou obálkou pod mostem technologií tryskové injektáže
Foto 17 |
Práce v prostoru vyčerpané jímky mezi pilířem a uzavřenou ochrannou obálkou před realizací žlb. věnce
Foto 18 |
Kotevní výztuž v hlavách výztužných trubek ochranné obálky v oblasti budoucího žlb. věnce
Foto 19 |
Kopaná archeologická sonda v zapažené jímce pro průzkum základů pilíře č. 9 s obnaženými mlýnskými kameny
Foto 20 |
Betonáž žlb. věnce z betonu C25/30-XA1, který nově vybudovanou ochrannou obálku uzavře shora