Šachta pro bezbariérový přístup do stanice metra B Florenc

V současnosti společnost Zakládání staveb, a. s., dokončuje v centru Prahy práce na horní části primárního ostění hloubené šachty, která bude sloužit pro vestavbu výtahu do stanice metra B Florenc.

Ostění tvoří převrtávaná pilotová stěna z pilot ? 880 mm délky 20,0 m v osových vzdálenostech 0,67 m. Piloty procházejí kvartérními sedimenty, jež jsou od hl. 9,0 m zvodnělé. Pilotová stěna je vetknuta na hl. 2,0 m v břidlicích. Šachta má eliptický půdorys (s osami a = 6,6 m, b = 4,3 m), daný omezenými poměry na staveništi v těsném sousedství magistrály. Primární ostění sestává kromě pilot z vyztužené vrstvy stříkaného betonu tl. 200 mm kvůli dosažení tuhé obezdívky schopné vzdorovat jak hydrostatickému, tak i zemnímu tlaku. Celková projektovaná hloubka šachty bude 37 m.

Výměry:
Převrtávané piloty Ø 880 mm, dl. 20 m: 650 m
Stříkaný beton tl. 20 cm: 360 m2
Hloubení šachty: 560 m3

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3 Obrázek #4 Obrázek #5 Obrázek #6