Rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla

Na Masarykově nábřeží v Praze byla v období od března 2011 do dubna 2012 úspěšně realizována technicky zajímavá a náročná rekonstrukce tří asi 150 let starých tunelů vedoucích ze suterénu historické budovy Národního divadla pod silniční komunikací až k rubu nábřežní zdi. Sloužily jako trasa pro nasávání čerstvého a odvod využitého vzduchu a rovněž jako trasa přívodního a vratného potrubí technologické vody z Vltavy pro chlazení (vytápění) objektu.

Jako každá podobná inženýrská stavba postupně dožívaly, až dospěly do stavu, kdy již závažné statické a hygienické závady nebylo možné efektivně eliminovat. Národní divadlo se proto rozhodlo provést jejich zásadní rekonstrukci, spočívající v realizaci nových, spolehlivých železobetonových konstrukcí s nadstandardní životností 150 let, bezpečně vzdorujících „povodni 2002“ a plnících všechny původní účely. Opravdovou výzvou byl pro projektanty i stavbaře požadavek na realizaci díla bez omezení provozu divadla, zachování automobilové dopravy na nábřeží, plnění pokynů orgánů památkové péče a především přání objednatele radikálně přizpůsobit celý úsek od líce nábřežní zdi až do útrob suterénu budovy budoucí lodní dopravě velkoobjemových kontejnerů s dekoracemi po Vltavě.

Na realizaci díla se mnoha technologiemi speciálního zakládání významně podílela akciová společnost Zakládání staveb, a. s.