Rekonstrukce ochranné hráze na řece Vltavě u Veltrus

V současné době probíhá rekonstrukce ochranné (inundační) hráze poničené loňskou povodní na řece Vltavě nedaleko významné české kulturní památky – Veltruského zámku.

Společnost Zakládání staveb, a. s., se na této rekonstrukci podílí prováděním hutnění násypu hráze, ukládaného pod hladinou vody v řece, technologií hloubkového (vibroflotačního) hutnění. První etapa hutnicích prací byla zahájena v měsíci březnu a potrvá asi 1 měsíc. Za toto období bude technologií hloubkového hutnění zhutněno asi 7000 m3 sypaného násypu hráze.

Obrázek #1Obrázek #2
Foto 1 |
Celkový pohled na vibroflotační soupravu při hutnění části násypu ochranné protipovodňové hráze sypané pod hladinou řeky
Foto 2 |
Detailní pohled na vibroflotační jehlu při hutnění. Kolový nakladač přihrnuje k tělu jehly přídavný materiál, a tím zajišťuje kontakt zeminy s těleh hrušky během celého procesu hutnění