Rekonstrukce Lahovického mostu

V současné době dokončuje svojí životnost Lahovické dvojmostí přes řeku Berounku. Pro Metrostav, a. s., divizi 4, provádí provoz beranění a zemních prací společnosti Zakládání staveb, a. s. pod pilíři 3 a 4 tohoto dvojmostí založení provizorního mostu. Jednoduché jímky vždy ze 100 ks štětovnic IIIn 8 a 9 m jsou vetknuty do dna a těsně nad hladinou řeky rozepřeny rámem. Vnitřek jímek je zčerpán a vysypán zhutněným kamenivem.

Práce se provádějí z lodní soupravy Hanka. V blízké budoucnosti se počítá se zahájením další etapy prací, která bude zahrnovat beranění z břehů u pilířů 2 a 5, zhotovení dělící stěny mezi stávající komunikaci a provizorní most. Po snesení protivodního mostu se budou jímky kolem piliřů 2 a 3 rozšiřovat.

Text: Ing. Daniel Malyk
Foto: Ing. Daniel Malyk

Obrázek #1Obrázek #2