První stavební zakázka ve Slovinsku

V současnosti společnost Zakládání staveb, a. s. dokončuje zajímavou stavební zakázku na řece Drávě ve slovinském lázeňském městě Ptuj. Součástí stavebních prací bylo provedení dvou dočasných jímek ze štětovnic v řečišti Drávy pro založení dvou pilířů silničního mostu a zhotovení stojek přes řečiště pro provizorní přeložení kabelů.

Po úspěšném dokončení štětových jímek byla naše společnost požádána o dokončení pilotového založení mostu po jiné firmě. Jednalo se o provedení celkem 24 pilot průměru 1500 mm v délkách 25 a 30 m na 4 různých pilířích, z toho dvou ve štětových jímkách v řečišti Drávy a dvou v břehových jímkách. Piloty byly paženy bentonitovou suspenzí v říčních štěrkopískách, vrchní část byla provedena pod ochranou dočasné pažnice. Stavební práce byly prováděny z pontonových sestav Zakládání staveb, a. s.

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3 Obrázek #4