Protipovodňová opatření na pražských nábřeží – Kampa–Kosárkovo nábřeží

Jedním z úseků pražských nábřeží, kde se provádějí protipovodňová opatření, je území na levém břehu od mostu Legií až po areál Úřadu vlády ČR na Klárově. Společnost Zakládání staveb, a. s. se zde podílela na úpravě zdi podél Hergetovy cihelny, okolí objektu PVS, úpravě náplavky a okolí Mánesova mostu.

V první etapě, která byla dokončena v dubnu roku 2002, byla v úseku podél celé nábřežní zdi od Čertovky až k areálu PVS provedena železobetonová konstrukce tvaru „L“. Ta je na návodní straně zakotvena ocelovými trny s mikropilotami do podloží, jehož součástí je i původní nábřežní zeď a na opačné straně je vetknuta do průběžné železobetonové stěny. Na tuto podzemní stěnu navazuje stěna štětová.

V druhé etapě, dokončené v březnu 2003 byla provedena železobetonová stěna u objektu PVS, na níž navazuje štětová stěna, která přes náplavku pokračuje až k mostní konstrukci Mánesova mostu. V místech, kde došlo ke křížení s inženýrskými sítěmi a v přechodu podzemní stěny na stěnu štětovou, byla provedena těsnicí trysková injektáž. Do koruny štětové stěny a nové zdi opřené o podzemní stěnu byly do betonového prahu osazeny žulové kameny a kotevní desky mobilního hrazení. Beraněné štětové stěny a podzemní železobetonové stěny jsou vetknuty do vrstvy ulehlých štěrků.

Funkcí nově vybudovaných podzemních konstrukcí je především přenesení zatížení vodním tlakem do zeminy a dále zabezpečení chráněného území proti průsakům vody z Vltavy. Provádění popsaných konstrukcí bylo komplikováno probíhající rekonstrukcí Hergetovy cihelny, umístěním lokality v historicky cenném jádru města a prostorově omezenými podmínkami pro stavební stroje.

Obrázek #1Obrázek #2
Foto 1 |
Těžba podzemní stěny v prostorově omezených podmínkách mezi starou nábřežní zdí a objektem Hergetovy cihelny
Foto 2 |
Těžba podzemní stěny soupravou Liebherr HS 843