Protipovodňová opatření hl. m. Prahy - část 21 Malá Strana - Kampa

Součástí protipovodňových opatření hl. m. Prahy je úsek č. 21, začínající na pilíři č.11 Karlova mostu a vedoucí šikmo k řece, podél restaurace Kampa Park a končící u ústí Čertovky do Vltavy.

Na tomto úseku provádí společnost Zakládání staveb, a. s., v současné době výstavbu železobetonové konstrukce "garáže" ocelových vrat, která v případě dvouleté (a vyšší) hladiny vody ve Vltavě automaticky uzavřou ústí Čertovky do Vltavy. Tato konstrukce se skládá z železobetonových monolitických podzemních stěn tl. 0,80 m vetknutých do nepropustného podloží - ordovických břidlic -, jež se nacházejí v hloubce kolem 9,0 m pod úrovní pracovní plošiny. Souvislá podzemní stěna je doplněna sedmi příčnými lamelami vytvářejícími podpory pro vlastní železobetonovou tuhou krabici, která tvoří vlastní "garáž" ocelových vrat.

Na fotografiích je zachycena souprava pro provádění podzemních stěn s hydraulickým drapákem SOILMEC, jímka pro realizaci podzemních stěn, zajištěná štětovými stěnami a vlastní betonáž lamel podzemních stěn.

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4