Přemístění stromu jírovec maďal v Liberci

V souvislosti s prováděním stavby Obchodně společenského centra - FORUM LIBEREC bylo nutno přemístit stoletý strom jírovec maďal, chráněný jako významný krajinný prvek. To znamenalo vyjmout strom ze země, transportovat, uložit v nové lokalitě a připravit prostředí pro následnou péči v nejlepší kvalitě, aby byla zajištěna v maximální možné míře fyziologická vitalita stromu. Celou akci zajišťovala společnost APB Plzeň, a. s., společnost Zakládání staveb, a. s., byla zhotovitelem horizontálního roštu z ocelových trub, který tvořil dno transportního balu stromu.

Přesazení vzrostlého stromu byl technicky relativně náročný úkol, který předpokládal jak mimořádné technické zázemí dodavatele, tak zkušenosti v oblasti zemních prací i manipulace s nadměrnými břemeny.

Stáří stromu je odhadováno na více jak 100 let. Průměr kmene stromu ve výšce 1,3 m je 1,13 m, jeho výška byla 24 m. Hmotnost kořenového balu a systému jeho bednění včetně hmotnosti vlastního stromu i ocelové konstrukce a příslušenství pro vyjmutí a transport byla 320 000 kg.

Bohuslav Bubník, Ing. Josef Šíp, Ph.D.
Foto: Libor Štěrba

 

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3 Obrázek #4