Pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál Gaženica v Zadaru

Společnost Zakládání staveb, a. s., a její organizační složka Záhřeb se podílely na realizaci v současnosti největšího projektu svého druhu na území nejen Jadranské riviéry, ale i celého Středomoří: založení přístavních mol největšího chorvatského trajektového přístavu v Zadaru.

Nový přístav má ulehčit dopravě ve starém městském jádru, kde se dosud nachází stávající osobní přístav. Objem dopravy přes starý přístav už dávno přesáhl jeho prostorové, námořní a funkční možnosti. Ročně jím projde 2,7 mil. cestujících a 350 tisíc vozidel, meziroční nárůst přepravy činí 8 %. Nový přístav se má stát důležitým dopravním uzlem osobní přepravy a přilákat více turistů do oblasti severní Dalmácie, jíž je Zadar centrem. Kromě toho, že cestující a vozidla již nebudou ucpávat poloostrov s historickým centrem města a dojde ke snížení emisí výfukových plynů, bude moci nový terminál přijímat i velkokapacitní výletní okružní lodě typu cruiser, které se v současné době Zadaru vyhýbají.

V nové lokalitě, místní části a průmyslové zóně Gaženica s přímým spojením s dálnicí A1 i blízkým letištěm Zemunik, zároveň vznikne nové turistické a obchodní centrum, které významně podpoří místní hospodářství. V místě se plánuje i výstavba kontejnerového terminálu, který též přispěje k rozvoji nejen města, ale i ekonomiky v celonárodním měřítku. Nový systém spojení a větší počet linek, spojujících pevninu a ostrovy Zadarského souostroví i další přístavy na chorvatském a italském pobřeží, umožní jejich rychlejší hospodářský rozvoj. Po kompletním dokončení v roce 2014 bude přístav schopen přijmout najednou šest trajektů délky 50–150 m, plujících na místních linkách, tři lodě mezinárodních linek o délce 150–200 m a tři cruisery o délce 250–350 m. Zároveň bude modernizováno přístaviště pro flotilu místních rybářských lodí. Celkové náklady na investici činí 263 mil. €

Přístav je budován na uměle vytvořeném násypovém tělese zhotoveném v předchozích fázích výstavby. Přístaviště osobního, trajektového a rybářského přístavu se skládají celkem ze čtyř mol vybíhajících od pevniny do moře a několika příbřežních přístavišť. Jednotlivá mola jsou založena na dvou až pěti řadách pilot, které umožní proudění mořské vody v přístavu a neovlivní tak pobřežní ekosystém.

Společnost Zakládání staveb, a. s., realizovala v minulosti celou řadu staveb na moři, naposledy v přístavu Gruž v Dubrovníku. S ohledem na získané zkušenosti bylo jasné, že se jedná o technicky a organizačně velmi složitou stavbu, zejména když doba na její přípravu byla velmi krátká. Vzhledem ke stanovenému termínu prací bylo nutné nasadit dvě vrtné soupravy s příslušnými pontony a obslužnou mechanizací.

Použity byly dvě kompletní sestavy mechanizace – vrtné soupravy Bauer BG36H s pásovým jeřábem Kobelco. Příznivá morfologie dna dovolila využít podpírané „semi jack-up“ pontony od nizozemské firmy MPS o rozměrech 24x17x2 m, resp. 24x17x2,44 m, a výtlaku 416, resp. 580, tun. Pontony jsou opatřeny opěrnými nohami o průměru 762 mm, délky 24 m na hydraulický pohon.

Pro založení přístavních mol bylo třeba zhotovit celkem 359 ks pilot průměru byl 1340 mm s rozšířenou patou na 1500 mm, vetknutou 3,0–4,5 m do zdravého skalního podloží. Piloty jsou opatřeny trvalou výpažnicí o průměru 1340/60 mm. Ta je zapuštěna min. 0,5 m pod povrch skalního podloží. Pro zhotovení pilot byly stanoveny přísné tolerance: výška hlavy ±5 cm, půdorysné umístění do 10 cm ve všech směrech od ideálního středu.

Piloty jsou rozmístěny v rastru různých roztečí (10x10 m, 12x12 m, 8x10 m apod.). Na upravené piloty jsou betonovány na místě tzv. náhlavní trámy, na které je ukládán systém prefabrikovaných železobetonových trámů, následně zmonolitněných opět na místě betonovanou železobetonovou deskou.

Při vrtání ve skalním podloží byla místy zastižena silně zvětralá hornina, kde bylo nutné dle požadavku geologického dozoru prodloužit hloubku vrtu. Změny v tvrdosti hornin byly výrazné a nepředpokládatelné. U více než 30 % pilot příbřežního přístaviště se délka vrtů zkracovala kvůli velmi tvrdému dolomitu. Naopak u hlavního vlnolamu byly oblasti, kde tvrdé podloží nebylo zastiženo vůbec a dle příkazu stavebního dozoru byly vrty hloubeny přes vrstvy měkkého flyše až do hloubky –31,0 m. n. m, kde jsou tedy zároveň zhotoveny nejdelší piloty. Délky pilot se pohybovaly v rozmezí 9,80–31,30 m při průměrné délce 19,5 m. Na všech pilotách byla prováděna kontrola integrity ultrazvukem.

Práce na zhotovení všech 359 ks pilot pro přístavní mola dokončila společnost Zakládání staveb, a. s., koncem září 2012 a stavbu předala v požadovaných tolerancích a kvalitě, kterou potvrdily zkoušky integrity.

 

Objem prací:

Celkový počet pilot: 359 ks

Úhrnná délka pilot: 6975 m

Průměrná délka piloty: 19,5 m (9,80–31,30 m)

Hmotnost uložené výztuže (včetně trvalé výpažnice): 2 197 125 kg

Objem uloženého betonu: 9855 m³

 

Investor stavby: Lučka uprava Zadar (Ředitelství přístavu Zadar)

Generalní dodavatel: Strabag, d. o. o., Záhřeb, Chorvatsko

Dodavatel pilotového založeni: Zakladani staveb, a. s., Podružnica Zagreb

 

Ing. Ivan Gajski, Zakladani staveb, a. s., Podružnica Zagreb

RNDr. Ivan Beneš, Zakládání staveb, a. s.

Foto: archiv Zakládání staveb, a. s.