Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny II

Na plynovodech DN 500 Velké Němčice–Dolní Dunajovice a DN 500 Strachotín–Dolní Dunajovice byly zjištěny závažné závady v úseku, kde potrubí prochází pode dnem vodní nádrže Nové Mlýny II. Jednalo se o místa vzdálená přibližně 400 a 1500 m od severního břehu nádrže. Bylo tedy třeba provést potřebné opravy, a to vyříznutím a výměnou potrubí v místě vad. Na souši je podobná oprava zcela běžná, v prostředí vodní nádrže však samozřejmě vyžadovala zcela odlišný a dosud neověřený postup – místa s poruchami plynovodů byla zajištěna štětovými jímkami a pod jejich ochranou opravena. Jímky jsou na kratších stranách v místech průchodu plynovodu navrženy jako dvojité s těsněním sloupy tryskové injektáže. Veškeré práce včetně vlastní opravy potrubí byly prováděny z pontonových soulodí.

Investor: NET4GAS, s. r. o.
Generální dodavatel: Metrostav, a. s.
Speciální zakládání: Zakládání staveb, a. s.
Technologie: Výstavba plynovodů, spol. s r. o.