METRO IV.C/2 - 2. etapa Ládví - Letňany

V současné době probíhají intenzivní stavební práce na výstavbě IV. provozního úseku trasy C pražského metra. Jedná se o zajištění stavebních jam pro hloubené traťové úseky a nové stanice. Celá trasa je rozdělena na stavební objekty SO 08- SO 14. Zakládání staveb, a. s., provádí práce na těchto objektech:

  • » SO O8 Stanice Ládví - obratové koleje (odběratelem je Subterra, a. s.),
  • » SO 09 Traťový úsek Ládví-Prosek I (odběratelem je Subterra, a. s.),
  • » SO 10 stanice Prosek I (odběrateli jsou VSB, a. s., a ŽS Brno, a. s.),
  • » SO 11 Traťový úsek Prosek I - Prosek II (odběratelem je STRABAG, a. s.),
  • » SO 14 Stanice Letňany (odběrateli jsou Subterra, a. s., a Metrostav, a. s.)

Na jmenovaných stavebních objektech je zajištění stavebních jam prakticky stejné. Jedná se o kotvené záporové stěny s výdřevou nebo kotvené pilotové stěny se stříkaným betonem.

Text: Ing. Marcel Kušta
Foto: Libor Štěrba

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4
Foto 1 |
SO 08: Pohled na portál raženého tunelu Ládví-Prosek. Levou stěnu stavební jámy a prostor nad portálem tvoří záporové pažení s výdřevou, kotvené přes ocelové převázky ve třech úrovních. Pravá stěna stavební jámy je provedena z vrtaných pilot prům. 600 mm a kotvená přes železobetonové převázky také ve třech kotevních úrovních
Foto 2 |
SO 09: Stavební jáma pro ražený traťový úsek Prosek-Ládví. Vrtání kotev v prostoru nad portálem soupravou HBM12 CB
Foto 3 |
SO 11: Stavební jáma hloubeného traťového úseku Prosek I - Prosek II - pohled na západ směrem k SO 10. Probíhá těžba horniny a osazování výdřevy
Foto 4 |
SO 14: Pohled na stavební jámu stanice Letňany. Probíhá výdřeva mezi 1. a 2. kotevní úrovní