Kriváň – rekonstrukce a dostavba objektu na nám. I. P. Pavlova

Rozsáhlá rekonstrukce objektu bývalého hotelu Kriváň stojícího na náměstí I. P. Pavlova s jednou fasádou směrem do ulice Legerovy je v současné době realizována firmou Bouygues. Statické zajištění hluboké stavební jámy s komplikovanou dispozicí uprostřed okolní zástavby a v blízkosti objektu metra provedli na základě vlastní projektové dokumentace koncem roku 2002 pracovníci Zakládání staveb, a. s.

Původní objekt byl již několik let uzavřen a postupně chátral. Dlouho se hledal investor, který by na tomto lukrativním místě v centru Prahy dokázal vybudovat nový, moderní, ekonomicky soběstačný objekt. Nakonec byl vybrán projekt, který navrhoval ponechat z původního objektu pouze obě historické fasády a celý vnitřní prostor demolovat a prohloubit až na hloubku téměř 13 m pod úroveň náměstí. Pro výstavbu byla zvolena metoda „Top and Down“, v České republice zatím ojedinělá.

Vlastní stavební jámu bylo nutné zajistit pomocí rozsáhlé škály metod speciálního zakládání od vrtaných pilot a mikropilot přes pramencové kotvy a kotevní trny až po tryskovou injektáž, sloužící k podchycení stávajících základů a stříkaný beton, vyztužený sítí zajištující pažené plochy. Statické zajištění muselo též eliminovat negativní dopady na stanici metra v těsném sousedství stavební jámy směrem do ulice Legerova.

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3
Foto 1 |
Ocelové ztužení ponechané památkově chráněné fasády původního objektu
Foto 2 |
Zemní práce pod stropní deskou
Foto 3 |
Pohled do stavební jámy – vpravo kotvené pilotové stěny, vlevo část objektu vybudovaného metodou „top and down“