Kompletní rekonstrukce Starého mostu v Bratislavě, zhotovení a demontáž dvojitých jímek v řečišti Dunaje pro založení dvou mostních pilířů

Zakládání mostních pilířů v řečišti jakéhokoliv toku představuje vždy náročný úkol, kterému je třeba věnovat potřebnou přípravu. O to více to platí, pokud je takovým tokem Dunaj a pilíře, o které jde, jsou určeny pro nejstarší most ve slovenské metropoli. Proto byla zakázce na zajištění dvou rozměrných dvojitých jímek pro založení pilířů Starého mostu v Bratislavě věnována společností Zakládání staveb, a. s., maximální pozornost.

Z původních tří pilířů v řečišti byl zachován pilíř 5 a pilíře 3 a 4 byly nahrazeny novým pilířem 34.

Veškeré stavební práce na těchto pilířích P5 a P34 byly provedeny z umělých ostrovů, tvořených vzájemně spřaženými dvojitými jímkami ze štětovnic se dnem utěsněným tryskovou injektáží. Z vytěženého prostoru vnitřní jímky byl vystavěn pilíř 34, resp. byl posilněný základ původního pilíře 5.

Vzhledem k časově napjatému harmonogramu výstavby celé nové mostní konstrukce navíc nebyl žádný prostor pro chyby, a tedy pro prostoje. Vše muselo klapnout na den přesně, aby nevznikla časová ztráta pro navazující výstavbu pilířů. Zkušenosti se zakládáním v těchto místech tu už jsou – v roce 2004 Zakládání staveb, a. s., zajišťovalo pomocí tryskové injektáže v řečišti Dunaje suchou stavební jímku pro založení jediného pilíře nového obloukového mostu Apollo, zprovozněného v roce 2005.

 

Nový most převádí tramvajovou, tram-train, cyklistickou a pěší dopravu a umožňuje tak spojení mezi centrem města a sídlištěm Petržalka. Most je tvořen spojitou příhradovou konstrukcí o šesti polích s rozpětími od 32 do 137 m. Tramvajová doprava je situována mezi příhradovými nosníky, cyklistické a pěší pruhy jsou situovány na vnějších okrajích. Nosná konstrukce byla sestavována na břehu a následně postupně vysouvána do projektované polohy.

 

Celé téma rekonstrukce Starého mostu v Bratislavě bylo uveřejněno v časopise ZAKLÁDÁNÍ 1/2016