Kolektory Centrum I. A - trasa Vodičkova

Pod centrem hlavního města v současné době probíhají intenzivní práce na ražbách obslužných kolektorů. Hlavní činnosti se odehrávají pod ulicemi Vodičkovou, Školskou, Palackého, V Jámě a pod Václavským náměstím (mezi ulicemi Vodičkovou a Jindřišskou).

Jedním z rozhodujících dodavatelů této technicky velmi náročné stavby je společnost Zakládání staveb, a. s., která se na výstavbě podílí těmito pracemi speciálního zakládání:

  • » zajištěním stávající zástavby proti nežádoucím poklesům podchycením tryskovou injektáží před ražbou kolektorů,
  • » provedením kaloty výrubu a boků dílčích úseků ražby obálkou z tryskové injektáže,
  • » zajištěním ostění těžních šachet stěnami z velkoprůměrových převrtávaných pilot

Na jmenovaných stavebních objektech je zajištění stavebních jam prakticky stejné. Jedná se o kotvené záporové stěny s výdřevou nebo kotvené pilotové stěny se stříkaným betonem.

Text: Ing. Martin Čejka
Foto: autor a Pavel Pavlů

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4Obrázek #5Obrázek #6Obrázek #7Obrázek #8
Foto 1 |
Zajištění prvního úseku ražby z šachty Š 26 vrtnou soupravou VST1
Foto 2 |
Vrtná souprava HUCA 01 při provádění dílčího úseku ražby z již částečně vyražené štoly kolektoru
Foto 3 |
Zajišťování výrubu technologické kabelové komory TK 17C dovrchní obálkou z tryskové injektáže vrtnou soupravou MSV 742
Foto 4 |
Pohled na ražbu kolektoru pod ochranou obálkou z tryskové injektáže - primární ostění
Foto 5 |
Proinjektovaná zemina zpracovaná zkušební laboratoří pro zkoušku pevnosti v prostém tlaku
Foto 6 |
Spouštění vrtné soupravy Cassagrande M5SD ve svislé poloze do šachty Š17 C
Foto 7 |
Zařízení staveniště pro realizaci tryskové injektáže, které lze na trase kolektoru najít v jednotlivých stavebních záborech u těžních šachet
Foto 8 |
Podélný řez kolektorem zajištěným pro ražbu obálkou z tryskové injektáže