Bratislava River Park - zajištění stavební jámy

Nábrežie armádního generála Ludvíka Svobodu

V centru Bratislavy provádí v současnosti společnost Zakládání staveb, a. s. intenzivní práce na zajištění stavební jámy multifunkčního centra River Park. Toto centrum bude součastí rozsáhlé plánované zástavby na nábřeží Dunaje s kancelářemi, byty, obchodními, společenskými a sportovními centry.

Zajištění stavební jámy rozměrů 53 x 268 m je provedeno převrtávanou pilotovou stěnou z pilot o průměru 1180 mm a 880 mm, délek 11-16 m. Celkový počet pilot je 768. Stěna bude kotvena dočasnými kotvami sahajícimi až pod dno Dunaje. Převrtávaná pilotová stěna bude sloužit jako trvalá konstrukce odolávající horizontálnímu zemnímu tlaku a zároveň jako základová konstrukce pro nadzemní objekt. Těsnicí funkci bude mít stěna pouze do doby, kdy ji převezme vnitřní monolitická železobetonová stěna přibetonovaná k lící převrtávané pilotové stěny. Výkop stavební jámy na pracovní úroveň pro provádění pilotové stěny byl zajištěn několika typy technologií: svahováním a stříkanými betony, záporovým pažením a štětovnicovou stěnou.

Z hydrogeologického hlediska je staveniště významně ovlivněno blízkostí Dunaje, nachází se tedy v mohutném kolektoru podzemní vody s vysokou průtočností. Proto musela být na návodní straně stavební jámy vytvořena v předstihu těsnicí clona ze sloupů usměrněné tryskové injektáže jako prvek chránící dříky čerstvě zabetonovaných pilot před účinkem proudící podzemní vody.

Vzhledem k značnému počtu prováděných pilot bylo třeba nasadit až pět vrtných souprav současně: RH 22, BG 24H, BG 25, BG 18, Soilmec.

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3 Obrázek #4 Obrázek #5