Atypický způsob výstavby výklenků pro únik osob v hloubeném tunelu MO (SAT 2. B) v Praze

S ohledem na bezpečnost provozu v tunelech SAT 2. B bylo třeba obě tunelové trouby vybavit společnými SOS výklenky a výklenky pro únik osob. Tyto výklenky nebylo možné z řady důvodů realizovat během provádění konstrukčních podzemních stěn tunelu, ale bylo nutné je dodatečně razit z prostoru tunelové trouby. Ražba výklenků probíhala pod ochranou ostění ze sloupů tryskové injektáže. Čelba výklenků byla navíc proti prolomení zpevněna dalšími „zámkovými“ sloupy TI v předepsaném rastru. Po tomto zajištění následovala horizontálně dělená ražba a zhotovení primárního a sekundárního ostění.