Łódź-Fabryczna – účast Zakládání staveb, a. s., na výstavbě nového dopravního terminálu v polské Loži

V první fázi stavby bude podzemní stanice spojena novými tunely s východním železničním okruhem, v další fázi se počítá s jejím propojením na okruh západní, umožňující zrychlení železniční tranzitní dopravy z Varšavy západním směrem do Prahy a do Berlína. Z hlediska speciálního zakládání lze celý projekt rozdělit na dvě hlavní části. První je objekt stanice délky 650 m, který se buduje ve stavební jámě systémem „top and down“, druhou částí jsou navazující hloubené tunely v délce 1,45 km, prováděné systémem „cut and cover“. Zajištění a hlubinné založení stanice i tunelů bylo provedeno pomocí konstrukčních podzemních stěn tloušťky 1,0 m nebo 1,2 m, hloubky až 52 m. Celkový objem zhotovených podzemních stěn dosáhne 95 000 m².
Založení stanice a tunelu nového nádraží v Lodži představuje jednu z největších staveb dosud realizovaných firmou Zakládání staveb, a. s., technologií podzemních stěn. Firma byla na této stavbě dodavatelem s největším, 70% podílem prací v této technologii.