Kontakty

Zakládání staveb, a. s.,
K Jezu 1,
P. P. 21, 143 01 Praha 4

Tel.: 244 004 111,
244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz
E-mail pro poptávku: zakazka@zakladani.cz
datová schránka - ID: 44utdij

O společnosti Zakládání staveb, a. s.

Zakládání staveb, a. s., je společností s dlouholetou tradicí a zkušeností v oboru speciálního zakládání pro průmyslové, dopravní, bytové a vodohospodářské stavby. Významnou součástí jsou též akce týkající se životního prostředí včetně sanací sesuvných území.
Celé uvedené spektrum má však sjednocují prvek, vždy se jedná o stavby v kontaktu s geotechnickým prostředím – zeminou či horninou. Dle způsobu založení stavby, podchycení stávajícího objektu či zajištění stavební jámy nebo výrubu podzemního díla je pak vhodné zvolit některou z technologií speciálního zakládání.

Více

Aktuálně

Zakládání staveb, a. s., v Bádensku-Württembersku aneb Podíl na pracích speciálního zakládaní na rozsáhlém projektu městského tunelu v Karlsruhe

Ve městě Karlsruhe, ležícím na jihozápadě Německa v blízkosti francouzských hranic, vzniká v současnosti rozsáhlý dopravní projekt tzv. městského tunelu. Jeho smyslem je svedení veškeré kolejové dopravy, a to jak tramvajové, tak i vlakové, do tunelů, které budou procházet pod dvěma hlavními třídami v celkové délce cca 3 km. 

Vyhledávání osob